สินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อผู้ประกอบการดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 100,000 บาท 2566

การหากู้เงินในปัจจุบันมักจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลหลาย ๆ อย่างที่นอกจากจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือวิกฤติจากโรคระบาด ก็ยังจะมีหลาย ๆ เหตุผลฉุกเฉินที่คนมีรายได้น้อยต้องยอมกู้เงินออนไลน์ รวมทั้งแม่ค้าหาบเร่แผงลอย และสินเชื่อร้านอาหารอย่างสินเชื่ออิ่มใจของธนาคารออมสินที่ให้มีการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้

สินเชื่อออมสินหาบเร่แผงลอยและสินเชื่ออิ่มใจมีความแตกต่างกันอย่างไร 2566

สินเชื่ออิ่มใจ พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยสมัครได้ไหม

สำหรับกิจการหาบเร่แผงลอย อาจจะมีคุณสมบัติไม่เพียงพอกับการสมัครสินเชื่ออิ่มใจถึงแม้ว่าจะเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ตาม โดยจะต้องเป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นบูท Food court หรือ Food Truck และยังรวมไปถึงร้านค้าที่เป็นภัตตาคาร หรือร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ซึ่งลักษณะร้านอาหารจะต้องมีหลักแหล่งชัดเจนตรวจสอบได้โดยจะได้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท กับสินเชื่ออิ่มใจดอกเบี้ยไม่เกิน 3.99% ต่อปี มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี และให้ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับ 6 เดือนแรก 

สินเชื่ออิ่มใจกับสินเชื่อร้านอาหารต้องการสมัคร สินเชื่อออมสิน 10,000 บาทได้ไหม

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อออมสิน หากเป็นพ่อค้าหาบเร่แผงลอย อาชีพอิสระ ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 ทางธนาคารออมสินก็จะแนะนำให้สมัครหรือจองสิทธิ์สินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ด้วยวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทได้ โดยจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการจะสมัครสินเชื่ออิ่มใจ โดยจะเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเช่นเดียวกัน สำหรับสินเชื่อ 10,000 บาทจะให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 3 ปีและมีระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

ข้อดีของสินเชื่ออิ่มใจ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 2566

สำหรับการสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสิน จะเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำ และจะให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ข้อดีก็คือสมัครได้แม้จะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนร้านค้าโดยสมัครได้ด้วยการใช้รูปถ่ายร้านค้าในการสมัคร และระยะเวลาการผ่อนชำระที่นานกว่าสินเชื่อผู้ประกอบการทั่วไปอย่างสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่จะผ่อนได้ไม่เกิน 12 เดือน อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยก็ยังแตกต่างกันด้วย

จะเห็นว่าปัจจุบันธนาคารออมสินจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออกมาให้บริการผ่านแอพ MyMo 2 ผลิตภัณฑ์ด้วยกันคือ สินเชื่ออิ่มใจวงเงิน 100,000 บาท และสินเชื่อสู้ภัยโควิด ที่จะให้วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ร้านอาหาร แต่จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันเล็กน้อย เพียงจะต้องมีสถานประกอบการที่มีหลักแหล่งชัดเจนตรวจสอบได้ และจะต้องมีความน่าเชื่อถือจึงจะสามารถขอสินเชื่ออิ่มใจดอกเบี้ยต่ำ ส่วนสินเชื่อสู้ภัยโควิด มีอาชีพอิสระก็สามารถจะสมัครได้