สินเชื่อ kkp ธนาคารเกียรตินาคิน สินเชื่อบ้านและสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 2566

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งร่วมกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) และเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ให้บริการสินเชื่อ kkp หรือสินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน ( อีกเรื่องคือสินเชื่อตัวนี้คนละตัวกับ truemoney kkp cash now )ซึ่งโดยปกติน้อยคนมาก ๆ ที่จะรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสินเชื่อว่ามีอย่างไรบ้าง และมีจุดเด่น มีข้อดีข้อด้อยอย่างไร สำหรับวงเงินที่จะให้กู้ยืมเงิน  และเงื่อนไขของการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินด่วน

สินเชื่อ kkp ธนาคารเกียรตินาคิน จะมีบริการสินเชื่ออะไรบ้าง 2566

สินเชื่อ kkp กับข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน

สำหรับสินเชื่อ kkp cash จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งจะต้องรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท โดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี และจะได้ตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ โดยจะให้มีการคิดแบบลดต้นลดดอกและให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระนาน 48 เดือน จะเป็นสินเชื่อที่ผ่อนสบาย ๆ ไม่หนักเกินไปและยังเป็นสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งก็เหมือนกับสินเชื่อธนาคารชั้นนำของประเทศ แตกต่างกันที่ระยะเวลาการผ่อนชำระ ในส่วนของการสมัครจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้

สินเชื่อ kkp กับสินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่มีร่วมกู้ได้สูงถึง 4 คน

ธนาคารเกียรตินาคิน จะมีสินเชื่อบ้านที่จะให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ซึ่งก็ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 20 ปี โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 25,000 บาทต่อเดือน โดยสำหรับสินเชื่อ kkp กับสินเชื่อบ้าน เปี่ยนบ้านเป็นเงินจะต้องปลอดภาระ และเป็นชื่อของผู้กู้ หรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น และหากมีการปิดบัญชีก่อน 3 ปีเพื่อทำการรีไฟแนนซ์ จะโดนเบี้ยปรับถึง 3% ซึ่งจากเงื่อนไข ธนาคารพอจะทราบว่าธนาคารเกียรตินาคินอาจจะไม่ได้รับรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน และยังสามารถเข้าร่วมพักชําระหนี้เกียรตินาคิน 2566 ได้ด้วย 

สินเชื่อ kkp กับจุดเด่นของธนาคารเกียรตินาคิน

สำหรับจุดเด่นต่าง ๆ ของธนาคารเกียรตินาคินจะเป็นกรณีการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.50% ต่อปี ซึ่งสามารถจะเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันของ ทรูมันนี่วอลเล็ต โดยจะเป็นแอพกระเป๋าเงินออนไลน์ ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นกว่าการสมัคร kkp สินเชื่อ กับสินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน หรือสินเชื่อบ้านแลกเงิน สำหรับกลุ่มคนที่ต้องการเงินด่วนเพื่อใช้จ่ายจำเป็นต่าง ๆ หรือเพื่อต้องการนำเงินไปลงทุนในกิจการ

สำหรับลูกค้าธนาคาร ที่ต้องการจะติดตามเรื่องผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางธนาคารเกียรตินาคิน ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องบัญชีเงินฝากออนไลน์ หรือจะเป็นสินเชื่อ kkp ต่าง ๆ ซึ่งในการสมัครอาจจะยังไม่สามารถจะสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยหากต้องการจะขอวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ สามารถจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารได้ และในแต่ละผลิตภัณฑ์สินเชื่อจะมีโปรแกรมคำนวณเงินต้น และดอกเบี้ยให้เพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจในการสมัครสินเชื่ออนุมัติง่ายเงินก้อน