สินเชื่อโควิดออมสิน เป็นทั้งช่วยเหลือและเยียวยาพร้อมกัน ด้วยวงเงิน 10,000 บาท 2567

สำหรับสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน แน่นอนว่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของชื้อไวรัสโควิด19 และการประกาศล็อคดาวน์ของทางรัฐบาล โดยเฉพาะกับธนาคารออมสิน ที่เป็นธนาคารรัฐและเป็นการทำตามนบายรัฐบาลที่จะออกสินเชื่อต้านภัยโควิด 10000 ออมสิน หรือสินเชื่อโควิดออมสิน 2567 กลุ่มสินเชื่อธนาคารประชาชนล่าสุดไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มอาชีพอิสระ พนักงานประจำและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย 

ข้อดีต่าง ๆ ของสินเชื่อโควิดออมสิน ที่ลูกค้าคิดว่าเหมาะสมและดีที่สุด 2567

สินเชื่อโควิดออมสิน กับดอกเบี้ยสินเชื่อโควิดออมสิน

โดยปกติหากเป็นการสมัครสินเชื่อธนาคารทั่วไปจะให้มีอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลจะอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปี ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และลดดอกเบี้ยลงมาแล้วอยู่ที่ 22% ต่อปีก็ตาม แต่สินเชื่อโควิดออมสินไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อต้านภัยโควิด 10000 ออมสินหรือล่าสุดกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ก็จะให้มีกาคิดดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านั้นมาก ๆ และยังพ่วงมาตรการพักหนี้ให้ กับระยะเวลาการผ่อนคืนได้ถึง 3 ปีเลย

สินเชื่อโควิดออมสิน กับช่วงเวลาปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยที่นานถึง 6 เดือน

สำหรับสินเชื่อทั่วไปส่วนมากแล้วระยะเวลาการปลิดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดก็แค่ 3 เดือนเท่านั้น หรือปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน แต่สำหรับดอกเบี้ยก็ยังคงต้องจ่ายปกติ ซึ่งแตกต่างจากสินเชื่อบุคคลออมสิน เช่น จองสิทธิ์ mymo ที่จะได้ช่วงเวลานานถึง 6 เดือนที่ไม่ต้องมากังวลกับทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเลย จนกว่าจะเข้าเดือนที่ 7 อีกทั้งดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ แน่นอนสินเชื่อดี ๆ แบบนี้ใคร ๆ ก็ต้องให้ความสนใจ และก็มักจะมีความหวังกับการสินเชื่อออมสินไม่มีสลิปเงินเดือน

สินเชื่อโควิดออมสิน กับวงเงินที่เหมาะสมทั้งยอดผ่อนชำระและเวลาที่ยาวนานถึง 3 ปี

หากเป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้สูง ๆ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ กับสินเชื่อโควิดออมสินที่จะได้วงเงินอยู่ที่ 10,000 บาท ก็คงจะคิดว่ามันน้อยไปไหม แต่อย่าลืมว่ายังมีกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ลูกจ้างรายวัน พ่อค้าแม่ค้า ที่ยังต้องการเงินสำรองตรงนี้ไปใช้ในการหมุนเวียนเผื่อใช้ สำหรับสินเชื่อต้านภัยโควิด 10000 ออมสิน จึงถือเป็นสินเชื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี และเป็นการนำไปใช้ได้อย่างถูกวัตถุประสงค์ ไม่เป็นการฟุ่มเฟือยอย่างแน่นอน

ในแต่ละธนาคารก็จะมีโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่อาจจะคล้ายหรือแตกต่างกันบ้าง แต่สุดท้ายวัตถุประสงค์ก็คือช่วยในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 และรวมถึงสินเชื่อโควิดออมสินที่เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และให้มีดอกเบี้ยสินเชื่อโควิดออมสินที่แตกต่างจากของธนาคารทั่วไปอย่างการลงทะเบียนออมสินอิ่มใจ เพราะธนาคารออมสินเป็นธนาคารประชาชนที่พร้อมจะเคียงข้างและสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน