สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด กับสินเชื่อโควิดกรุงไทยที่จะช่วยเหลือเหมือนเป็นเงินเยียวยา 2566

จากที่ผ่านมามีโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเงินเยียวยาที่จะช่วยกลุ่มอาชีพอิสระ พนักงานประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิดจนกระทั่งมาถึงโครงการสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์เพื่อฟื้นฟูของธนาคารกรุงไทยอย่างสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยจะให้วงเงินสูงถึง 100 ล้านบาท และยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ อีกเช่นจะต้องมีหลักประกันต่าง ๆ กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนาน 2 ปีที่ 2% โดยสำหรับสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ยังมีสินเชื่ออีกหลายประเภทที่จะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบได้อีก

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดมีประโยชน์อย่างไร เหมาะกับใครบ้าง

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด จะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ปกติกรุงไทยปล่อยสินเชื่อช่วงโควิดล่าสุด มักจะเป็นการช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อให้กิจการนั้น ๆ ได้ยังคงดำเนินการอยู่ได้ในช่วงที่เชื้อไวรัสกำลังระบาดอย่างรุนแรง จนบางบริษัท ห้างร้านต้องปิดซึ่งหากลูกจ้างก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นสินเชื่อกรุงไทยส่วนบุคคลกรุงไทยต้านภัยโควิด19 จึงเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ยังคงดำเนินการต่อไปได้ และลูกจ้างก็ยังคงจะได้ทำงานมีรายได้อยู่อย่างปกติ

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด กับสินเชื่อสิบหมื่นของผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ

จะเป็นสินเชื่อโควิดกรุงไทยที่จะช่วยร้านสวัสดิการที่มีรายได้ต่อเดือนผ่านแอพถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน  ซึ่งก็เป็นสินเชื่อกรุงไทยบุคคลกรุงไทยต้านภัยโควิดประเภทที่ไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ ด้วยระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25%โดยเหมาะจะเป็นสินเชื่อกรุงไทยสิบหมื่นในกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าทั้งที่มีลูกจ้าง และไม่มีก็ได้ เพื่อเป็นการช่วยให้มีเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวขึ้น

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด กับโครงการกรุงไทยปล่อยสินเชื่อ 10000 ลงทะเบียน

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ 10000 ลงทะเบียนผ่านแอพกรุงไทย Next สำหรับคนที่มีเงินเดือนจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยตั้งแต่ยืมเงินด่วน 3000 -10,000 บาท ซึ่งก็จะมีอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี โดยจะมีการทบทวนสิทธิ์ให้เมื่อครบ 1 ปี ซึ่งก็เป็นอีกกู้สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดที่จะช่วยกลุ่มพนักงานประจำได้ โดยอาจจะได้รับผลกระทบจากไวรัสไม่ว่าจะโดนสั่งหยุดงาน รายได้ลดลง หรือบริษัทต้องปิดกิจการชั่วคราว สินเชื่อ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์กรุงไทยปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือในช่วงโควิด19

จะเห็นว่าสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดที่ธนาคารกรุงไทยปล่อยออกมาเพื่อให้หลายกลุ่มคน หลายอาชีพได้มีโอกาสได้เลือกสมัครรับสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 64 โดยปัจจุบันก็ยังจะลงทะเบียนผ่านแอพกรุงไทยได้แบบง่าย ๆ อีกทั้งผู้ประกอบการที่มีกิจการขนาดใหญ่สามารถจะได้ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และพนักงานก็ยังทำงานได้ปกติได้ ไม่ต้องหยุดงาน รายได้ลด เป็นต้น