เราไม่ทิ้งกัน 2565 ลงทะเบียนอย่างไรบ้าง

เราไม่ทิ้งกัน 2565 ล่าสุด ซึ่งต่อยอดมาจากปี 2563 โดยเป็นโครงการรัฐที่สนับสนุน เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19  เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยผู้ที่จะมีสิทธิในการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 2565  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ได้รับมาตรการชดเชยรายได้ของรัฐสู่ประชาชนคนไทย  ณ ตอนนี้โครงการรัฐ เราไม่ทิ้งกัน 2565 ลงทะเบียนกันแล้วถึงเฟสที่ 4  ล่าสุด โครงการเราไม่ทิ้งกัน 2565 ได้มีการแจกผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 30 ล้านคน ซึ่งมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นต้น

เราไม่ทิ้งกัน 2565 ลงทะเบียน ต้องทำอย่างไรและคุณสมบัติมีอะไรบ้าง

เราไม่ทิ้งกัน 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  เพื่อรับเงินเยียวยาจากกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019  ซึ่งทานที่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครเราไม่ทิ้งกันนั้น จะต้อง

  1. แรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระ
  2. ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
  3. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  4. ต้องมีอายุ 18 ขึ้นไป

หลักฐานที่ใช้ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2565 รอบ 2

  1. หมายเลขบัตรประชาชน
  2. ข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน

ในการจ่ายเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2565 ลงทะเบียนไว้ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” โดยจะจ่ายเงินให้กับบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารที่ได้ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งท่านสามารถสมัครพร้อมเพย์ได้ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารหรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มิถือของท่าน  หรือเงินที่เข้าบัญชีไหนก็ได้ที่มีชื่อนามสกุลของท่านซึ่งตรงกันกับเราไม่ทิ้งกัน 2565 ลงทะเบียนไว้

เราไม่ทิ้งกัน 2565 ลงทะเบียนวันไหน?

เราไม่ทิ้งกัน 2565 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 2565 ระลอก 3 โดยต่อยอดมาจากปี2563 นั้นเอง โครงการเราไม่ทิ้งกัน 2565 ลงทะเบียนระลอก 3 นี้มีเพิ่มวงเงินให้ท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ รอบละ 1000 บาท รวมเป็น 2000 บาท   ซึ่งโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2565 รอบ 2 สามารถลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่วันไหนนั้น  ตอนนี้ได้เข้าครม.แล้วรอการอนุมัติจากครม.ว่าสามารถให้ท่านที่มีคุณสมบัติได้ลงทะเบียนกันอีกครั้ง หรือท่านสามารถเข้าไปที่www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตลอดจะมีการประกาศรายละเอียดให้ท่านทราบ และยังสามารถเช็คเราไม่ทิ้งกัน 2565จากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้อีกช่องทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ใช่แค่เช็คเราไม่ทิ้งกัน 2565 ยังสามารถเข้าไปยกเลิก เปลี่ยนแปลง ข้อมูลการรับเงินรวมไปถึงการสละสิทธิ์ของโครงการเราไม่ทิ้งกัน