มาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 

เนื่องจากวิกฤตโควิด 19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในปี 2024 ภาครัฐได้มีนโยบายควบคุมการระบาดโดยการสั่งล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ ทำให้ผู้ประกอบกิจการในหลายกลุ่มได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในเรื่องรายได้ ธนาคารเกียรตินาคินจึงได้ให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีมาตรการพักชำระหนี้เกียรตินาคิน 2567 ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด19 ระบาด โดยการพักหนี้เกียรตินาคินรอบ 2/เกียรตินาคินพักชําระหนี้รอบ 2จะเป็นการช่วยเหลือลูกค้าโดยการขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่างวดหรือขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคินซึ่งจะมีการพิจารณาลูกค้าเป็นรายๆ ไปโดยจะขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อด้วย ( เช่น สินเชื่อ kkp ) และสามารถลงทะเบียน ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารเกียรตินาคินและรอเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อกลับภายใน 14 วัน

 ส่วนมาตรการพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุดเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะ 3 หรือเป็นการพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3 โดยจะมีการพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อ sme เป็นระยะเวลาสูงสุด 2 เดือน วิธี ลงทะเบียนพักชําระหนี้เกียรตินาคิน 2567 ทำได้ 2 วิธีโดยสามารถยื่นเรื่องได้สาขาธนาคารหรือโทรติดต่อ Call center ได้ที่หมายเลข 02-165-5555 ในช่วงเวลา 07.00-20.00 น.ของทุกๆ วัน ได้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2567 ถึง 15 สิงหาคม 2567 

ใครสามารถพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ได้บ้าง

ลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จากทางภาครัฐ เช่น การถูกสั่งปิดกิจการ ถูกเลิกจ้างโดยนายจ้าง ได้แก่

  • กลุ่มลูกค้า SME
  • กลุ่มลูกค้ารายย่อย เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน

ทั้งนี้ในระหว่างที่มีการดำเนินการยื่นเรื่องขอพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ลูกค้าดังกล่าวจะต้องมีการชำระเงินค่างวดและดอกเบี้ยตามปกติตามสัญญาเดิมไปก่อนจนกว่าธนาคารจะอนุมัติให้มีการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 และลูกค้าที่ต้องการยื่นเรื่องขอพักหนี้เกียรตินาคิน รอบ 2567จะต้องไม่เป็นลูกค้าที่มีหนี้เสีย (NPL)

พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ต้องใช้อะไรบ้าง

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุดแต่หากไม่มีสลิปเงินเดือนจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารไปตรวจสอบให้
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 1 เดือน
  • สำเนาเอกสารทั้งของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลการพักหนี้ธนาคารเกียรตินาคิน ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่กำลังมองหาลู่ทางในการชำระหนี้ของธนาคารเกียรตินาคิน อย่างไรก็ตามผู้สนใจควรรีบยื่นเรื่องตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งขอเตือนก่อนว่าอาจจะใช้กับบริการกู้เงินระยะสั้นไม่ได้ จะได้เข้ามาตรการพักชำระหนี้ได้รวดเร็วขึ้น ทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทุกๆ ท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอย่างราบรื่น