โครงการเราชนะรอบที่ 3 (ล่าสุด)ปี 2023

ในปี 2566 สถาการณ์โควิด19 ในบ้านเรายังคงไม่ดีขึ้น ในทางกลับกันตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบแก่ประชาชนในหลายๆกลุ่ม ทางภาครัฐจึงได้มีเงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยมีเงินให้สูงสุด 9000 บาทต่อราย การใช้เงินเราชนะต้องใช้จ่ายผ่านแอพเป๋าตังโดยสามารถนำมาใช้จ่ายได้ที่ร้านธงฟ้า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และสามารถนำมาใช้จ่ายเป็นค่ารถยนต์/รถจักรยานยนต์ขนส่งสาธารณะได้ด้วย โดยในครั้งนี้โครงการเราชนะได้มีขึ้นเป็นครั้งที่ 3 และในปีนี้ก็ยังคงมีการเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เช่นเดิม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในปีนี้จะมีวิธีสมัคร การเช็คสิทธิ์ และเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้าง

เงื่อนไขของผู้สมัครเราชนะรอบ 3 ล่าสุด

ก่อนลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 เราจะต้องมาเช็คกันก่อนว่าเราเข้าเกณฑ์ที่จะสมัครหรือไม่ ดังนี้

  • จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นคนที่มีสัญชาติไทย
  • ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือทำงานกับทางภาครัฐ รวมถึงข้าราชการจะไม่สามารถลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ได้
  • ไม่เป็นผู้ใช้ประกันสังคมมาตรา 33 (ม.33)
  • หากมีเงินรายได้รวมทั้งปีเกิน 300,000 บาทจะไม่สามารถลงทะเบียนเราชนะรอบ 3ได้
  • หากมีเงินฝากรวมในทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท จะไม่สามรถลงทะเบียนเราชนะรอบ 3ได้

วิธีสมัครเราชนะลงทะเบียนเราชนะรอบ 3

ผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนเราชนะรอบ 3ได้ที่ www.เราชนะ.com ยกเว้นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วและผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วจะไม่ต้องทำเราชนะรอบ 3 ลงทะเบียนใหม่อีก แต่ให้รอตรวจสอบสิทธิ์ได้เลย

สำหรับผู้ที่ทำการลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 รายใหม่ ให้กดลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วกดที่ปุ่ม “ประชาชนลงทะเบียนใหม่” จากนั้นกดยืนยันหลังอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการทั้งหมด ในขั้นตอนต่อมาให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มการสมัครพร้อมทั้งกรอกหมายเลขโทรศัพท์และรอใส่หมายเลข OTP ที่ได้รับทาง sms  และกดลงทะเบียน

ลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 เมื่อไหร่/เราชนะรอบ 3 ได้วันไหน

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ 29 มกราคม 2566 และจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ตรวจสอบเราชนะรอบ 3 ต้องทำอย่างไร

หลังลงทะเบียนเราชนะรอบ 3 แล้ว ผู้สมัครเราชนะรอบสามจะต้องตรวจสอบเราชนะรอบ 3 โดยการนำหมายเลขบัตรประชาชน พร้อมชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด กรอกในหน้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ก็เป็นอันได้สิทธิ์ โดยเริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566