ม.33 เรารักกันคืออะไร ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com ดีหรือไม่

ในปี2023 มีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดโครงการหนึ่งขึ้นมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  คือโครงการ มาตรา 33 เรารักกัน  โดยจุดประสงค์ของโครงการม.33 เรารักกันนี้ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019  ซึ่งผู้ที่ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิ 4000 บาท ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือประกันสังคม มาตรา 33 แก่ผู้ที่เข้าลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com  โดยจะมีขั้นตอนการสมัคร รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขในการรับสิทธิของการลงทะเบียน www.ม33 เรารักกัน.com

มาตรา 33 เรารักกัน สามารถลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com อย่างไร

ผู้ที่ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอทราบรายละเอียดของโครงการมาตรา 33 เรารักกัน ผ่าน www.ม.33 เรารักกัน.com ซึ่งโครงการนี้รัฐบาลได้อนุมัติเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2566 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยท่านที่ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.comจะมีขั้นตอนในการลงทะเบียน www.ม33 เรารักกัน.com และเช็คสิทธิของโครงการ มาตรา 33 เรารักกัน  เนื่องจากเปิดให้การลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.comเพื่อขอรับสิทธิ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2566 ลงทะเบียน www.ม33 เรารักกัน.comผ่านเว็บไซต์ออนไลน์  หลังจากท่านได้ลงทะเบียนเรารักกัน ม.33และยืนยันสิทธิ์เรารักกันเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์www.ม.33 เรารักกันตรวจสอบสิทธิ์และกดยืนยันตัวตนของท่านผ่านแอพฯ เป๋าตังค์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.comและได้รับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เรียบร้อยแล้ว จะมีเงินเข้าแอพฯเป๋าตังค์สัปดาห์ละ 1000 บาทจำนวน 4 ครั้ง ยอดเงินรวมผู้ที่ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับ 4000 บาท  สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียน ม33 เรารักกัน.com และเงินไม่ได้เข้าบัญชีของท่าน ท่านเข้าเว็บไซต์ www.เรารักกัน.com เช็คสิทธิ์ลงทะเบียนของท่านว่าเหตุผลอะไรทำไมท่านถึงไม่ได้รับสิทธิ์มาตรา 33 เรารักกัน  ซึ่งwww.ม.33เรารักกัน.com ได้อธิบายคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิอย่างชัดเจน

เมื่อท่านลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.comแล้วสามารถใช้ม.33 เรารักกันใช้ได้ถึงวันไหน

ผู้ที่ประกันตนมาตรา 33 พร้อมกับลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.comแล้วสามารถใช้สิทธิของท่านผ่านสถานที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC  ร้านที่เข้าร่วมโครงการถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ  ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ และขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น  สำหรับที่ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566   หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง