มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท ปี 2024

ในปี 2567 วิกฤตโควิด 19 ยังคงระบาดหนักอย่างหนักและต่อเนื่องล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มต่าง ๆ ให้เริ่มลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นเรื่องลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือนที่สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้อยู่ได้เลย โดยการพักชำระหนี้ 2 เดือน 2567นี้จะเป็นการพักทั้งเงินต้นเงินด่วนโอนเข้าบัญชีและดอกเบี้ย 

โครงการพักชำระหนี้ 2 เดือนนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินแห่งรัฐได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเงินของลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ sme ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่โควิด19ได้ระบาดอย่างหนักในประเทศไทย 

ส่วนพักชำระหนี้ 2 เดือน เริ่มวันไหน ตอบได้เลยว่าจะเริ่มพักชำระหนี้ได้ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2567

พักชำระหนี้ 2 เดือน ดอกเบี้ยเท่าไหร่

ในการพักชำระหนี้ 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยยังเป็นอัตราเท่าเดิมในสัญญา แต่เมื่อลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือนแล้วก็จะยังไม่ต้องชำระเงินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยโดยจะไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ และลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือนจะไม่ถือว่าติดเครดิตบูโรหรือติดแบล็คลิสต์ด้วย

วิธีพักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการพักหนี้ 2 เดือนจะต้องยื่นเรื่องแสดงความจำนงต่อธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อสมัครพักชำระหนี้ 2 เดือน 

โครงการพักชำระหนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมได้จะสงวนให้เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคโควิด19 ระบาด (ทั้งลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง) ที่เกิดจากเงินรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้จากการปิดกิจการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการของทางภาครัฐ

พักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง

ธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนได้แก่ธนาคารพาณิชย์ทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น เงินกู้ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯลฯ รวมไปถึงสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจและ NON BANK

สมัครพักชําระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อะไรบ้าง

ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะพักหนี้ 2 เดือนได้จะต้องเป็นลูกหนี้ SME และลูกหนี้รายย่อยที่ไม่เป็นหนี้เสียที่ถูกปิดกิจการจากนโยบายควบคุมการระบาดโรคโควิด 19 ของทางภาครัฐ เช่น ร้านนวด ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย เป็นต้น หรือร้านที่สามารถเปิดกิจการได้เหมือนเดิมแต่มีเงินรายได้ลดลง ซึ่งประเภทของสินเชื่อที่สามารถพักชำระหนี้ 2 เดือนได้จะต้องเป็นสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อ sme  สินเชื่อบ้าน และกลุ่มลูกหนี้รายย่อยเป็นต้น