ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร

ในปี 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธกส. เป็นสถานบันทางเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ขานรับนโยบายของรัฐบาลแจกเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งโครงการรัฐบาลที่มอบเงินเยียวยานี้แก้ปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำและผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำอย่างมาก  โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้มีการมอบเงินเยียวยาตั้งแต่ปีที่แล้วและได้ดำเนินการจนถึงปี2567 โดยให้เกษตรกรได้ลงทะเบียนเงินเยียวยาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ทุกสาขา หรือท่านใดที่เป็นสมาชิกของธนาคารอยู่แล้วท่านสามารถลงทะเบียนเงินเยียวยาผ่านระบบออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านได้สะดวกโดยที่ท่านไม้องมาที่ธนาคาร และเป็นการประหยัดเวลาและเป็นการลดการแพร่กระชายของไวรัสโคโรน่า 2019 อีกทางหนึ่ง

ท่านใดที่ไม่ได้สมัครหรือลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรของโครงการรัฐบาลที่ผ่านมาต้องทำอย่างไร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้ลงทะเบียนเงินเยียวยาเกษตรขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้เกษตรกรท่านใดที่ตกหล่นหรือไม่ได้ลงทะเบียน ได้เข้ามาลงทะเบียนกับโครงการรัฐบาลเงินเยียวยาเกษตรกรรอบใหม่โดยให้เกษตรกรนำหลักฐานที่แสดงตนว่าได้ประกอบอาชีพเกษตรกรจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นำมายื่นสมัครได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ใกล้บ้านท่าน ซึ่งรัฐบาลแจกเงินเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนได้เอาเงินเยียวยาเกษตรกรนี้ไปใช้ในการพัฒนาหรือหมุนเวียนในพื้นที่ทางเกษตรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นพืชไรพืชสวน ปศุสัตว์ทั้งสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ และการเกษตรกรรมประเภทอื่นๆ โดยเงินเยียวยาเกษตรกรที่ทางรัฐบาลแจกเงินไปนั้น รัฐบาลได้เห็นความเดือดร้อนของชาวเกษตรกรจริงและรัฐบาลได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธกส. ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรทุกท่านทุกพื้นที่  เมื่อท่านที่ได้ลงทะเบียนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว ท่านสามารถเข้าไปเช็คเงินเกษตรกรหรือเงินเยียวยาเกษตรกรได้ผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือของท่าน  แต่ท่านใดที่ยังไม่ได้รับข้อความยืนยันการอนุมัติเงินเยียวยาเกษตรกร ท่านสามารถเข้าไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ในวันเวลาทำการ   แต่เมื่อท่านส่งเอกสารยืนยันเรียบร้อยขอให้ท่านเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดอีกครั้งว่าท่านได้รับการอนุมัติผ่านหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลพร้อมแจกเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรทุกท่านทุกครัวเรือน

เงินเยียวยาเกษตรกรนี้มีต่อหรือไม่ หรือจะมีแค่เงินเยียวยาเกษตรกร 2567 เท่านี้

รัฐบาลยังมีความห่วงใยพี่น้องชาวไทยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ตลอด  และยังจัดสรรเงินในการจ่ายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยทุกคน ซึ่งในปี2567 ถือได้ว่าเป็นโครงการรัฐบาลที่สนับสนุนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบที่ 3  คือเกษตรกรท่านใดที่ลงทะเบียนไว้ในรอบที่1และ2 แล้ว ท่านจะได้รับการจัดสรรเงินเยียวยาให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว  ส่วนเกษตรกรที่พึ่งลงทะเบียนในรอบ 3 ท่านสามารถตรวจสอบหรือเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรรอบ 3 นี้ได้ผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือของท่านหรือท่านสามารถตรวจรายชื่อของท่านผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการเงินเยียวยาเกษตรกร 2567