ReadyPlanet.com


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “หลักการออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงบังคับ


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “หลักการออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงบังคับฉบับใหม่ พ.ศ.2550” เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นชั้นดินอ่อน จึงส่งผลให้เกิดการขยายแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ทำให้อาคารในบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวในระยะไกล ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้บางส่วนของประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งมีการสั่นสะเทือนอยู่บ่อยครั้ง ทำให้อาคารในบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว ทูพลัส ซอฟท์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้จัดสัมมนาเพื่อเป็นการเผยแพร่ถึงตัวกฎหมายที่ได้กำหนดขึ้น และหลักการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง รายละเอียดการสัมมนา วัน เวลา สถานที่ วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:10 น. ณ ห้องอบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ตึก 1 ชั้น 17 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) ฟรี กระเป๋าใส่ CD ทุกที่นั่ง กำหนดการสัมมนา 8:30 - 9:00 น. ลงทะเบียน 9:00 - 10:30 น. รายละเอียดของตัวกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่น สะเทือนของแผ่นดินไหว (1) โดย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ สำนักควบคุมและ ตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 10:30 - 10:45 น. พักทานของว่าง ชา กาแฟ 10:45 - 12:00 น. รายละเอียดของตัวกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่น สะเทือนของแผ่นดินไหว (2) โดย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ สำนัก ควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 13:00 - 14:30 น. การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง บังคับฉบับล่าสุด (1) โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร 14:30 - 14:45 น. พักทานของว่าง ชา กาแฟ 14:45 - 16:00 น. การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง บังคับฉบับล่าสุด (2) โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร 16:00 - 16:10 น. ถาม-ตอบ ปิดการสัมมนา ติดต่อสอบถาม/ คุณกมลพัชร, คุณภิญญารัตน์ 0 2693 4008-9 , Call Center 0 2693 4001 สำรองที่นั่ง หรือ info@twoplustrainingcenter.com


ผู้ตั้งกระทู้ info@twoplustrainingcenter.com :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-14 15:41:18


1

ความคิดเห็นที่ 1 (1410115)
O.K  เดี๋ยวจะไป
ผู้แสดงความคิดเห็น เจเจ วันที่ตอบ 2009-02-01 22:58:131


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.