ReadyPlanet.com


ท่านสนใจที่จะลองใช้วิธีการประหยัดพลังงานที่รวดเร็วและง่าย


1. ปรับเทอร์โมสตัท ปรับเทอร์โมสตัทเครื่องทำความร้อนของอาคารให้ต่ำลง และปรับเพิ่มเทอร์โมสตัทเครื่องทำความเย็นให้สูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อไม่มีใครอยู่ในอาคาร (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

         2. ลดอุณหภูมิของน้ำร้อน การลดอุณหภูมิของเทอร์โมสตัทเครื่องทำน้ำร้อนจะช่วยลดการสูญเสียความร้อนที่ออกจากถัง คุณสามารถปรับอุณหภูมิไปที่ 110 องศาF เมื่อต้องการล้างมือ สำหรับการล้างจานอาจต้องการอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็น 130 (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

         3. ติดตั้งตัวปรับการไหลของน้ำ และ ตัวอัดอากาศสำหรับซิงค์ วิธีนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยลดการใช้น้ำลงได้ (รวมถึงน้ำร้อนด้วย) (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

         4. ลดจำนวนแสงสว่าง  ถอดหลอดไฟออกเมื่อที่นั้นมีแสงสว่างมากเกินความจำเป็นแต่จะต้องแน่ใจว่าแสงสว่างนั้นเหมาะ สมกับพื้นที่ทำงานหรือไม่ ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

          5. ซีลท่อความเย็นและความร้อน รอยรั่วของบริเวณที่เป็นข้อต่อ ข้องอต่างๆสามารถทำให้เกิดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 20-30% ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากท่อนั้นผ่านไปยังบริเวณต่อไปนี้ เช่น ห้องใต้หลังคา ห้องใต้ดิน ให้ใช้เทปพันท่อหรืออุดท่อไว้ (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

          6. หุ้มถังน้ำร้อนด้วยฉนวน วิธีที่ง่ายและราคาถูกนี้จะช่วยลดการสูญเสียความร้อนที่ออกจากถัง ควรแน่ใจว่าได้เปิดช่องระบายให้อากาศเข้าไว้เมื่อหุ้มฉนวนเครื่องทำน้ำร้อนด้วยแก๊ส (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

          7. เปลี่ยนกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอและทำตามตารางการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและเตา
      การเปลี่ยนกรองอากาศที่สกปรกสามารถช่วยประหยัดได้โดยจะช่วยลดจำนวนกระแสไฟฟ้าที่ใช้หมุนมอเตอร์ของเครื่องเป่าอากาศ (เพราะว่ามอเตอร์ที่สะอาดจะช่วยให้อากาศไหลผ่านได้ดีขึ้น) (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

           8. ติดตั้งเทอร์โมสตัทแบบตั้งโปรแกรม  อุปกรณ์ราคาถูกต่างๆเหล่านี้ , , สามารถช่วยในเรื่องของความต้องการใช้ความเย็นและความร้อนของอาคารได้อย่างมาก และคุณไม่จำเป็นต้องจำว่าจะต้องเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่บริษัทเปิดหรือปิดทำการ (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

           9. ติดตั้งชุดควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติในห้อง คล้ายกับเทอร์โมสตัทแบบตั้งโปรแกรม อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยได้อย่างมากในการใช้ระบบแสงสว่างโดยเปิดและปิดไฟอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้หรือ เซ็นเซอร์และไทม์เมอร์ทำงานเป็นปกติและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

             10. ทำความสะอาดตัวเปลี่ยนถ่ายความร้อนและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทำความเย็น วิธีง่ายๆนี้จะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพของตัวเปลี่ยนถ่ายความร้อนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่ออุปกรณ์ทำความเย็น (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

             11. ปิดกั้นพื้นที่ที่ไม่ใช้งานและอย่าให้เกิดความร้อนหรือเย็นในพื้นที่นี้ เริ่มต้นจากบริเวณเก็บสินค้าโดยไม่ให้ความร้อนและเย็นไปยังบริเวณนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

             12. ปิดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เมื่อไม่ต้องการ วิธีนี้ช่วยให้หลายๆบริษัทสามารถประหยัดได้อย่างมาก สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ที่เรามักมองข้ามเช่น การปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ ปรินเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อไม่ใช้งานสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

             13. ซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เมื่อต้องการซื้อหรือเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ให้เปรียบเทียบความสามารถในการประหยัดพลังงานของแต่ละรุ่น (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

              14. ซีลรอยแตกภายนอกหรือรอยโหว่และต้องแน่ใจว่าหน้าต่างปิดสนิท ดูเหมือนว่ารอยแตกเล็กน้อยหรือรอยโหว่ภายนอกอาคาร (เช่น ผนัง หน้าต่าง ประตู เพดาน และพื้น) จะสามารถส่งผลให้เกิดการสูญเสียความร้อนและความเย็นได้จริง ติดตั้ง weather stripping และอุดรอยรั่วเพื่อสกัดการรั่วไหลของอากาศ (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

               15. บังแดดไม่ให้ส่องมายังหน้าต่างและผนังอาคาร พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ แสงแดดจะส่องตรงมายังหน้าต่างเป็นเวลานานในปีหนึ่งๆซึ่งสามารถส่งให้ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่อากาศเย็น ก็ให้ใช้วิธีทำให้เกิดร่มเงา (เช่น กันสาดหน้าต่าง, ผ้าใบบังแดด, ต้นไม้ และพุ่มไม้) ในพื้นที่ที่ทำได้ (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

                16. ทาสีอาคารภายนอกด้วยสีสว่าง เมื่อถึงเวลาที่ต้องทาสีอาคารภายนอกใหม่ ให้เลือกใช้สีสว่างจะช่วยในการสะท้อนแสงออกจากอาคาร ทำให้ค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศลดลงได้เล็กน้อย วิธีนี้ยังใช้กับหลังคาได้ด้วย (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

               17. ปิดประตูภายนอกให้สนิทอยู่เสมอ ไม่ให้ความร้อนหรือความเย็นจากภายนอกเข้ามา (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

              18. ปิดหน้าต่างที่ไม่ใช้งานและส่วนที่เป็นช่องเปิดอื่นๆ นอกจากประโยชน์ทางด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญแล้ว การปิดหน้าต่างและประตูที่ไม่ต้องการสามารถลดการสูญเสียพลังงานจากช่องเปิดต่างๆนี้ได้อย่างมาก (ค่าใช้จ่ายต่ำ)

                19. ซื้อยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ให้เปรียบเทียบความสามารถในการประหยัดพลังงานของแต่ละรุ่นเมื่อจะซื้อหรือเปลี่ยนใหมไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายต่ำ

               20. กระตุ้นให้พนักงานเกิดจิตสำนึกด้านพลังงาน ไม่ควรตีค่าความสำคัญของการได้รับความร่วมมือจากพนักงานต่ำเกินไป การฝึกฝนและกิจกรรมของพนักงานสามารถทำให้เกิดหรือทำลายความพยายามเช่นนี้ได้ พิจารณาให้รางวัลชิ้นเล็กๆ หรือ สิ่งกระตุ้นอื่นๆ แก่พนักงานที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากที่สุด (ไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ตั้งกระทู้ สุฤทัย วรรณสมทรัพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2008-01-09 16:49:15


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.